Youtube
Instagram

Projekt unijny

 

Tytuł projektu:

Dywersyfikacja prowadzonej działalności poprzez inwestycję, której celem jest wprowadzenie nowych usług, zatrudnienie pracowników i wykorzystanie OZE

 

Przedmiotem projektu jest dywersyfikacja prowadzonej działalności AUTO„FIKO” Sp. z o.o. oraz zwiększenie konkurencyjności poprzez wprowadzenie nowych usług dzięki inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wykorzystanie OZE. Realizacja projektu przyczyni się do dywersyfikacji gospodarczej sosnowieckiego podregionu górniczego, w skład którego wchodzi Miasto Jaworzno, objętego transformacją.

Główne założenia projektu:

 

  1. Zakup specjalistycznego elektrycznego samochodu z mobilnym serwisem samochodowym i ładowarką do samochodów elektrycznych
  2. Zakup i instalacja suwnicy do serwisu samochodowego
  3. Zakup oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem
  4. Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych do 50kW
  5. Zakup zgniatarki do śmieci
  6. Zatrudnienie 2os.(2 etaty)
  7. Utrzymanie obecnego zatrudnienia(49,6 etatu)

Główne cele projektu:

  • poszerzenie oferty firmy o nowe usługi, zwiększenie konkurencyjności na rynku, zatrzymanie istniejących klientów i zdobycie nowych, to z kolei przyczyni się do wzrostu obrotów i zysków firmy oraz wzmocni jej pozycję na rynku, poprzez dostarczenie wysokiej jakości mobilnych usług naprawczych i obsługi dla właścicieli m.in. samochodów elektrycznych oraz usług naprawy pojazdów o dużej masie
  • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w prowadzonej działalności poprzez wykorzystanie OZE oraz efektywne zarządzanie odpadami generowanymi przez przedsiębiorstwo
  • zintegrowanie funkcji i działów firmy w jedną całość dzięki czemu zarządzanie stanie się efektywniejsze i łatwiejsze, również pod względem operacyjnym

 

Projekt w tym zakresie przyczyni się do zaspokojenia rosnącego popytu na mobilne naprawy samochodów (również elektrycznych) oraz na naprawę największych i najcięższych pojazdów ciężarowych

Okres realizacji: 01.04.2024-31.03.2025

Miejsce realizacji projektu: Jaworzno

Wartość projektu: 1 625 453.05 PLN

Dofinansowanie UE: 937 200,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) Działanie: FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

 

#FunduszeUE

 

Zobacz:

 

 

X-DREAM.pl